ArtworksFLORA & FAUNA (2005 - 2003)

Chang Yoong Chia - Breakfast
BREAKFAST
2004
Chang Yoong Chia - Kuching, Sarawak
KUCHING, SARAWAK
2004
Chang Yoong Chia - Miao Miao
MIAO MIAO
2003
Chang Yoong Chia - I'll Wait For You At The Bus Station
I'LL WAIT FOR YOU AT THE BUS STATION
2004
Chang Yoong Chia - Easy Listening
EASY LISTENING
2004
Chang Yoong Chia - Honeycomb (Honey, I'm Home)
HONEYCOMB (HONEY, I'M HOME)
2003
Chang Yoong Chia - Dwelling
DWELLING
2004
Chang Yoong Chia - Instrumental Music
INSTRUMENTAL MUSIC
2004
Chang Yoong Chia - Fluffy
FLUFFY
2004
Chang Yoong Chia - Eat Your Heart Out
EAT YOUR HEART OUT
2004
Chang Yoong Chia - Playing P.ossum
PLAYING P.OSSUM
2004
Chang Yoong Chia - Cartilage
CARTILAGE
2004
Chang Yoong Chia - Guffaw
GUFFAW
2004
Chang Yoong Chia - Eggplant
EGGPLANT
2004
Chang Yoong Chia - Eggwhite
EGGWHITE
2004
Chang Yoong Chia - Omelette
OMELETTE
2004
Chang Yoong Chia - The Virgin Islands I
THE VIRGIN ISLANDS I
2004
Chang Yoong Chia - The Virgin Islands II
THE VIRGIN ISLANDS II
2004
Chang Yoong Chia - The Virgin Islands III
THE VIRGIN ISLANDS III
2004
Chang Yoong Chia - Two Dead Snails
TWO DEAD SNAILS
2005
Chang Yoong Chia - Coclea I
COCLEA I
2005
Chang Yoong Chia - Coclea II
COCLEA II
2005
Chang Yoong Chia - Coclea III
COCLEA III
2005
Chang Yoong Chia - November
NOVEMBER
2004
Chang Yoong Chia - Nestle
NESTLE
2005
Chang Yoong Chia - Kingdom
KINGDOM
2004
Chang Yoong Chia - Purrrrrrrrr
PURRRRRRRRR
2004